Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 195

Publikationstyp: Rapport

Omslag betaltjänstrapport

Här konstateras att covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året.

Liksom tidigare år bedömer en majoritet av länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framförallt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar med användaren och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar.


Kontakt

Anna-Karin Drake

Nationell samordnare