Åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholms stad

Om publikationen

Löpnummer: REMISS

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-038-1

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i nära samarbete med Stockholm stad tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholm. I denna remissversion beskrivs några åtgärder som kan implementeras för att följa miljökvalitetsnormen för kolmonoxid . Sista datum att lämna synpunkter på remissversionen är 31 oktober 2020.

Kontakt