Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 111-4489-2020

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-017-6

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 196

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Finns endast som pdf.

Kontakt