Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2020:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-054-1

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport. Fyra händer är staplade på varandra, den översta handen håller i en liten planta av ett träd. Trädens rötter slingrar sig mellan fingrarna.

Det lokala folkhälsoarbetet är ofta komplext och involverar många olika aspekter, förhållanden och aktörer. För att stärka de lokala förutsättningarna för detta arbete har Länsstyrelsen Stockholm under åren 2019–2020 inlett ett fördjupat samarbete med fyra kommuner i länet, Botkyrka, Lidingö, Norrtälje och Sigtuna. Respektive kommun har i dialog med Länsstyrelsen identifierat och formulerat ett antal punkter för fördjupad samverkan.

För Norrtälje kommun gällde prioriteringarna bland annat att ta fram kunskap om huruvida det förebyggande arbete som bedrivs i
kommunen kan leda till framtida ekonomiska besparingar. Denna sammanfattande
rapport syftar till att besvara den frågan med fokus på det förebyggande arbete som bedrivs i kommunen.

Kontakt