Verksamhetsplan 2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 100-44431-2019

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-929-0

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens verksamhetsplan sammanfattar
länsledningens prioriteringar och är myndighetens
styrdokument. Den beskriver inte hela Länsstyrelsens
verksamhet, utan fokuserar på strategiskt
viktiga områden där vi bidrar till utveckling för en
hållbar framtid.

Kontakt