Växt- och djurplankton i 17 sjöar - Undersökning i Stockholms län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-950-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver resultaten av en provtagning i 17 sjöar i Stockholms län i juli och augusti 2018. Provtagningen ingår i Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och syftar till att ta reda på näringstillståndet i sjöarna.

Kontakt