Vattenväxter i Sillen-vegetationsinventering 2019

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-946-7

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 14

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Denna rapport presenterar resultat från inventering av vatten­vegetation i sjön Sillen i Stockholms län 2019. Inventeringen syftade till uppföljande övervakning av sjöns växtsamhälle samt till uppdaterad statusklassificering av ekologisk status avseende makrofyter och utfördes av Naturvatten AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vid inventeringen noterades 33 arter av vattenvegetation, övervattensväxter undantaget. Smal vattenpest var vanligast förekommande i Sillen. Arten som inte noterades i sjön överhuvudtaget vid föregående inventering, år 2010, är invasiv och främmande för den svenska floran och har numera stor spridning i regionen. Släktingen vattenpest noterades båda åren sparsamt i Sillen.

Kontakt