Värmekartläggning av Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Fakta 2019:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-925-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en värmekartläggning över länet baserad på satellitdata.
I detta faktablad beskrivs hur värmekartläggningen
har tagits fram och hur den kan användas.

Underlaget ingår i Länsstyrelsens uppdrag att stödja kommunernas klimatanpassningsarbete och analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna.

Kontakt