Värmekartläggning av Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-925-2

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 5

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en värmekartläggning över länet baserad på satellitdata.
I detta faktablad beskrivs hur värmekartläggningen
har tagits fram och hur den kan användas.

Underlaget ingår i Länsstyrelsens uppdrag att stödja kommunernas klimatanpassningsarbete och analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna.

Kontakt