Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige – lägesbild 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
829-4809-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-872-9
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Den nationella samordningen har inhämtat regionala lägesbilder under 2018. Den sammantagna lägesbilden ger en bild av att utsatta EU/EES-medborgare, som tillfälligt vistas i Sverige, huvudsakligen kommer från Rumänien. Det ursprungsland som också framkommer allt som oftast av inhämtningen är Bulgarien. Ytterligare länder som är aktuella är till exempel Irland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Lägesbilden stärker att utsatta EU/EES-medborgare befinner sig i Sverige i samma omfattning som tidigare. Förekomsten kan mycket väl överensstämma med polisens nationella rapport från år 2015 när antalet utsatta EU/EES-medborgare i tiggeri uppskattades till cirka 4 700 personer samt att det förekommer barn i flera av Sveriges kommuner. I den aktuella lägesbilden för 2018 har Polismyndigheten uppgivit att det sammantaget vistas cirka 4 840 utsatta EU/EES-medborgare i Sverige. Det angivna antalet EU/EES-medborgare framkommer av en samman­ställning av länsstyrelsernas lägesbilder där vissa delar av Sverige ännu inte ingår.

Kontakt