Tillstånd för verksamhet med hund

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-934-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för din hundverksamhet om du vill bedriva hundpromenadverksamhet, hunddagis eller hundpensio­nat, omplaceringsverksamhet, föda upp hundar, sälja eller hyra ut hundar eller om du vill ha många hundar.

Tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen ersätter tidigare tillstånd enligt 16 § i tidigare djurskyddslag.

Kontakt