Tillstånd för verksamhet med häst

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-933-7

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för din hästverksamhet om du vill inackordera, föda upp, sälja eller hyra ut hästar, ha många hästar eller bedriva ridskoleverksamhet.

Tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen ersätter tidigare tillstånd enligt 16 § i tidigare djurskyddslag.

Kontakt