Tillgänglighet till naturen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-882-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en kartläggning av 118 områden i länet med olika typer av utformningar som förbättrar tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Kontakt