Tidningen Landsbygd i centrum nr 1, 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

En tidning för dig som är aktiv på länets landsbygd.

Innehåller bland annat artiklar som rör landsbygdsutveckling, intervjuer, goda exempel, information om stödmöjligheter och annonser om aktuell kompetensutveckling. Detta nummer fokuserar på beredskap mot extremväder och för att öka vår regionala livsmedelsförsörjning.

Kontakt