Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – STRATEGI 2020–2026

Om publikationen

Löpnummer: 2019:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-000-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet och ska vara en självklarhet för alla människor som lever och vistas i Stockholms län. För att förebygga och bekämpa våldet har Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm tagit fram en gemensam strategi för länet. Strategin gäller våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation.

Uppdaterad version 2021.

Kontakt