Storskarv i Mälaren 2004-2019

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-931-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2019 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.

Kontakt