Stora Nassa

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-915-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Stora Nassa skärgård, eller Storskärgården som den också kallas, brukar sägas ha lika många öar som året har dagar, alltså 365 stycken. Stora Nassa är en starkt kuperad ytterskärgård belägen inom den maritima lövskogsregionen i Stockholms skärgård. I denna folder kan du läsa mer om naturreservatet Stora Nassa och dess bestämmelser.

Denna folder är på engelska.

Kontakt