Stockholms läns livsmedelsstrategi

Om publikationen

Löpnummer: 2019:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-923-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Med en stor del av Sveriges befolkning boende i länet blir behovet av livsmedel från länets egna producenter, men också från hela Sverige och andra länder, tydligt. Att länet är sårbart vad gäller tillgången till livsmedel blir alltmer uppenbart. Innovation, digitalisering och ny teknik skapar möjligheter och är på väg att omvandla livsmedelskedjan både globalt och i Sverige.

Stockholms läns livsmedelsstrategi är framtagen för att underlätta utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Det är en regional strategi anpassad för Stockholmsregionens förutsättningar.

Kontakt