Stockholms län och Länsstyrelsen

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-900-9

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Stockholmsregionen är en av Europas mest framgångsrika regioner. Entreprenörskap med forskning, utbildning och innovationskraft är i toppklass. En tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt skapas här. Stockholms län har störst befolkning av alla län. En femtedel av Sveriges invånare bor i länet. Stockholm är Sveriges motor!

Kontakt