Stockholm 2019 - Full fart framåt

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-904-7

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Stockholm – Full fart framåt! är en årlig rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om tillståndet i huvudstadsregionen.

Länsstyrelsen verkar inom så gott som alla politikområden. Myndigheten ska arbeta för att de nationella målen får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen gör avvägningar mellan olika statliga intressen och är den enda myndigheten som har ett helhetsperspektiv på statens regionala intressen.

2019 års rapport med tema Stockholm på liv och död erbjuder en bred överblick av läget i länet avseende ett antal centrala områden, ofta med en vinkel om liv och död. För Stockholms län är allt annat än genomsnittligt. Här både föds och dör flest och flera av såväl dagens som framtidens utmaningar handlar om att få länet att räcka till parallellt med att kultur- och naturmiljöer både bevaras, används och utvecklas.

Kontakt