Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skärgårdsfakta – Grafiska kartor 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Fakta 2019:9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-953-5
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Faktablad

Reviderad upplaga.

Genom Skärgårdsfakta presenteras information som visar på de utpekade skärgårds­samhällenas och kärnöarnas förhållanden. Vissa kartor visar även information om kringliggande samhällen eller öar då det för den specifika sakfrågan varit relevant att inkludera. Syftet med kartorna är att tydliggöra och geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar med fast befolkning. Därför har Länsstyrelsen pekat ut ett antal skärgårdssamhällen som ska ges möjlighet till utveckling av företag, verksamheter och bebyggelsestruktur.

 

Kontakt