Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete - Delrapport för Folkhälsopiloten år 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-951-1

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län fick den 1 februari 2019 i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för folkhälsa under åren 2019–2020. Det övergripande målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i Stockholms län.

Kontakt