Rökning förbjuden på skolgårdar

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-874-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan 1994. Skolan ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Förbudet gäller dygnet runt både för elever, personal och besökare.

Kontakt