Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-914-6

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 242

Publikationstyp: Rapport

Stockholm läns handlingsplan för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet är det regionala styrdokument som visar hur Länsstyrelsen ska arbeta på regional nivå för att nå programmens mål under perioden 2014 – 2020. Strategin ska sträva mot att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla.

Kontakt