Översvämning - Så skyddar du dig och din fastighet

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-948-1

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Klimatförändringarna ger en ökad risk för översvämningar. Det kan få stora konsekvenser bland annat på bebyggelse. Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är
det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Förutom att ladda ned faktabladet som pdf kan du även öppna faktabladet som en storymap och se kartunderlag som visar hur olika platser i Stockholms län kan påverkas av översvämning.

Översvämning - Så skyddar du dig och din fastighet (storymap)länk till annan webbplats

Kontakt