Nyhetsbrev till Djurhälsopersonal, november 2019

Om publikationen

Publiceringsår:

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Här kommer årets andra nyhetsbrev för djurhälsopersonalen i Stockholms län. Med brevet vill vi nå ut med aktuell information om sådant som rör dig som är verksam inom djurens hälso- och sjukvård.

Kontakt