Nyhetsbrev för djurhälsopersonal juni 2019

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev för djurhälsopersonalen i Stockholms län. Med brevet vill vi nå ut med aktuell information om sådant som rör dig som är verksam inom djurens hälso- och sjukvård.

Kontakt