Nutid och framtid 2019-3, Stockholmarna om befolkningsökning och bostadsbyggande

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

I Stockholms län ökar befolkningen årligen med 35 000 personer. Så har det sett ut i ett decennium och under 2000-talet har länet svarat för 40 procent av rikets befolkningsökning.

På ett övergripande plan är länsborna kluvna till att befolkningen ökar samtidigt som en tydlig
majoritet är positiva till att det byggs fler bostäder. Attityderna varierar dock beroende på om det gäller länet, den egna kommunen eller egna närområdet. Detta framgår av Länsstyrelsen i Stockholms medborgarundersökning 2019, där ett av flera områden rör länsbornas inställning till den ständigt växande befolkningen och den ökade efterfrågan på bostäder.

Kontakt