Nutid och framtid 2019-2, Stockholmarna om ekonomi och arbete

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Länsinvånarna är pessimistiska kring den svenska ekonomins framtidsutsikter. Jämfört med 2017 är det i dag fler som tror att den svenska ekonomin kommer att försämras under de kommande fem åren. Samtidigt tror drygt tre av tio att den egna ekonomin kommer att förbättras de kommande åren, enligt Länsstyrelsens medborgarundersökning 2019. Undersökningen visar också att en av fyra invånare inte klarar en oväntad utgift på 12 000 kronor och att oron för arbetslöshet är den lägsta på åtta år.

Kontakt