Nutid och framtid 2019-1, Stockholmarna om trygghet och otrygghet

Om publikationen

Publiceringsår: 2019

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Otryggheten bland länets invånare fortsätter att öka

Andelen länsbor som känner sig otrygga har ökat de senaste åtta åren. Otryggheten märks bland annat i det egna bostadsområdet, i kollektivtrafiken och på gator och torg. Det har även blivit vanligare att avstå från aktiviteter på grund av rädsla att utsättas för brott. Det visar Medborgarundersökningen 2019, som Länsstyrelsen genomför vartannat år.

Om Medborgarundersökning 2019

Medborgarundersökningen 2019 är en urvalsundersökning som omfattar 14 000 personer i åldrarna 18–85, boende i Stockholms län. Undersökningen har genomförts av Enkätfabriken (vissa moment av Statistiska Centralbyrån, SCB) på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Frågorna berör invånarnas syn på boende, arbete, fritid, kommunikationer, förtroende för olika samhällsfunktioner m.m. Motsvarande undersökningar genomfördes 2011, 2013, 2015 och 2017. Enkäten kunde besvaras digitalt eller på papper under perioden februari till maj 2019.

Kontakt