Nationella riktlinjer för överförmyndare - legala förmyndares redovisning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 18647-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-907-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 28

Publikationstyp: Annan

En av överförmyndarnas viktigaste tillsynsverktyg är granskningen av den redovisning som legala förmyndare ska lämna till överförmyndaren. Det är av stor vikt att granskningen är rättsligt korrekt och så effektiv som möjligt, för att förhindra rättsliga och ekonomiska förluster för barnet.

Ett barns föräldrar är normalt sett även barnets förmyndare. En förälder som är förmyndare är legal förmyndare.

Syftet med dessa vägledande riktlinjer är att uppnå en mer enhetlig tillämpning vid överförmyndarnas granskning av legala förmyndares redovisning.

Riktlinjerna bör tillämpas som utgångspunkt vid överförmyndarnas granskning av redovisningen. Riktlinjerna är inte bindande och heller inte uttömmande.

Kontakt