Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapporten "Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019"

I denna rapport presenterar Samordningsfunktionen (för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) sin första samlade riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Bakom riskbedömningen står sexton myndigheter, däribland Länsstyrelsen Stockholm, samt Sveriges advokatsamfund.

Den samlade bedömningen baseras på en kartläggning av de hot, sårbarheter och risker som samordningsfunktionens medlemmar står inför i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporten är utgiven av Polismyndigheten.

Kontakt

Enheten för tillsyn