Miljöövervakning av mnemosynefjäril 2019, Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-940-5

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 8

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Mnemosynefjäril förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Tidigare har utbredningsområdet sträckt sig hela vägen från Skåne och Blekinge, längs östkusten upp till Uppland samt Medelpad. Mnemosynefjäril är beroende av värdväxten nunneört på vilken larverna utvecklas. Förekomsten i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun.

Kontakt