Miljöövervakning av mnemosynefjäril 2018 (Parnassius mnemosyne) - Norrtälje kommun, Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-894-1

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 8

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Mnemosynefjäril förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Förekomsten i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun. Mnemosynefjärilen har inventerats genom metodiken linjetaxering och årets resultat visar på en stabil population på både Lötaholmen och Trollskär.

Kontakt