Mänskliga rättigheter i Stockholms län - Ett regionalt perspektiv

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2019:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-919-1

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen vill med denna rapport bidra till att synliggöra utmaningar och möjligheter i det lokala arbetet med mänskliga rättigheter. Rapporten har ett särskilt fokus på konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konsultbolaget Ramboll Management Consulting har författat rapporten.

Kontakt