Läget i länet - Hållbar utveckling. Vägen mot ett hållbart Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2019:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-886-6

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Agenda 2030 är den globala agendan för att skapa ett inkluderande, hållbart, fredligt och rättvist samhälle för alla överallt. Agenda 2030 är global, men förutsätter samverkan och förändring på regional och lokal nivån.

Länsstyrelsen har undersökt tillgänglig statistik för ett urval av de globala målen och tillhörande indikatorer. Syftet är att ge en ökad kännedom om de globala målen och Agenda 2030-arbetet i länet. För att Stockholms läns långsiktiga utveckling ska bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar krävs en betydande omställning, nya partnerskap och nya lösningar.

Kontakt