Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-911-5

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Omslag, balkong, blommor, rapport, Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019

Rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i  Stockholms län 2019 vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Kontakt