Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, oktober 2019

Om publikationen

Löpnummer: Oktober 2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Antalet arbetslösa ökar

Den svenska ekonomin har mattats av under 2019. Det visar inte minst BNP-utvecklingen under första halvåret. I Stockholms län visar statistik kring lönesumma, omsättning och företagskonkurser att konjunkturen i huvudstadsregionen viker. Även arbetsmarknadsstatistiken visar på en inbromsning i såväl riket som i Stockholms län.

På den regionala arbetsmarknaden visar statistik för det tredje kvartalet att sysselsättningsökningen har stannat av. Samtidigt ökar antalet arbetslösa med 20 600 personer på ett års sikt. Det innebär att arbetslösheten pressas upp till 6,7 procent.

I samband med att Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade den senaste arbetsmarknadsstatistiken lät myndigheten meddela att man upptäckt brister i insamlingsprocessen. Med anledning av detta ska statistiken för det tredje kvartalet tolkas med stor försiktighet.

Rapporten visar bland annat:

  • Antalet sysselsatta i Stockholms län är mer eller mindre oförändrat på ett års sikt och sysselsättningen beräknas till 72,5 procent.
  • Stockholms län har alltjämt den högst skattade sysselsättningen av samtliga län.
  • Antalet arbetslösa i huvudstadsregionen ökar med drygt 20 000 personer och arbetslösheten stiger till 6,7 procent.
  • Ökningen i arbetslöshet gäller både kvinnor och män. Uppdelat på inrikes och utrikes födda är det framförallt i gruppen utrikes födda män som arbetslösheten ökar.
  • Under det tredje kvartalet varslades knappt 2 600 personer i Stockholms län om uppsägning. Det är i nivå med tredje kvartalet 2018.
  • Ekerö och Vallentuna har länets lägsta arbetslöshet medan den omvända gäller för Södertälje och Botkyrka.
  • Såväl lönesumma som omsättning utvecklades svagt i regionens näringsliv under det andra kvartalet.

Kontakt