Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, maj 2019

Om publikationen

Löpnummer: Maj 2019

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 22

Publikationstyp: Nyhetsbrev

De ekonomiska indikatorerna ger en blandad bild över den svenska konjunkturen. I Stockholm har arbetsmarknaden utvecklats starkt samtidigt som företagskonkurserna ökar, nybilsregistreringen faller och antalet personer berörda av varsel ökar. Det visar maj-utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi”.

Kontakt