Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, februari 2019

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt