Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, augusti 2019

Om publikationen

Löpnummer: Augusti 2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Enligt preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) krympte den svenska ekonomin under det andra kvartalet. Konjunkturinstitutet konstaterar att den svenska ekonomin nu har gått in i en avmattningsfas.

Tillgången på regional statistik är mer begränsad, men den övergripande bilden är att konjunkturen i huvudstadsregionen viker nedåt. Även om antalet sysselsatta har fortsatt att öka förefaller ökningstakten ha försvagats. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi”.

Kontakt