Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, augusti 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Augusti 2019
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Enligt preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) krympte den svenska ekonomin under det andra kvartalet. Konjunkturinstitutet konstaterar att den svenska ekonomin nu har gått in i en avmattningsfas.

Tillgången på regional statistik är mer begränsad, men den övergripande bilden är att konjunkturen i huvudstadsregionen viker nedåt. Även om antalet sysselsatta har fortsatt att öka förefaller ökningstakten ha försvagats. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi”.

Kontakt