Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Från den 1 januari 2019 träder ändringar i minoritetslagen i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. I denna skrift får du del av minoritetslagen i dess helhet med kommentarer till samtliga bestämmelser.

Kontakt