Inventering av hotade makrofyter 2018

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-869-9

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 8

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Rapporten presenterar inventeringar av kransalger i sjöarna Skären i Vallentuna kommun och i Malmsjön i Södertälje kommun. Dessutom kontrollerades länets enda population av styvnate i sjön Sparren. Inventeringarna har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten och rör åtgärdsprogrammet "Kunskapsuppbyggande program − 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten".

Kontakt