Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – HANDLINGSPLAN 2020–2022

Om publikationen

Löpnummer: 2019:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-001-5

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Denna handlingsplan är en del av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026. Det gäller våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att uppnå de åtta regionala målen och avser strategiperiodens tre första år (2020–2022).

Kontakt