Handlingsplan för Stockholms läns livsmedelsstrategi 2019–2020

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2019 20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-944-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Hur väl målen i Stockholms läns livsmedelsstrategi nås påverkas av vad länets invånare, organisationer, företag och myndigheter gör.

I den här handlingsplanen presenteras vad Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Region Stockholm planerar att genomföra under 2019–2020 inom ramen för arbetet med livsmedelsstrategin. Därtill lyfts exempel på vad andra aktörer gör, att läsa om och inspireras av.

Strategin omfattar tre strategiska insatsområden: Regler och villkor,
Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. För varje insatsområde
har ett antal mål formulerats till vilka ett antal planerade aktiviteter/åtgärder under åren 2019-2020 presenteras.

Kontakt