Halvtidsuppföljning av Regional stategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Sthlms län 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-895-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Broschyr/folder

År 2017 antogs en regional strategi- och handlingsplan för ANDT-frågor i Stockholms län fram för åren 2016–2020. Denna skrift är en rapport om hur långt arbetet fortskridit under första delen av strategi­perioden, alltså 2017–2018.

Kontakt