Grön infrastruktur i Stockholms län - Bakgrund och tillstånd 2018

Om publikationen

Löpnummer: R2019:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-901-6

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 172

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport har tagits fram som en del i Länsstyrelsens regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Rapporten ger en bakgrund till planen och beskriver hur Stockholms läns gröna och blå infrastruktur ser ut idag – och varför den ser ut som den gör. Den sammanfattar de regionala förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i olika miljöer i länet, samt redovisar en analys av hot och utmaningar för en fungerande grön infrastruktur.

Kontakt