Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: R2019:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-909-2

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Handlingsplanen för grön infrastruktur är tänkt som ett underlag för planering och samverkan. Den visar på behov som finns för att uppnå nationella och internationella åtaganden som miljömål, mål för friluftspolitiken och för att bibehålla ett hållbart samhälle. Att bevara och utveckla den gröna infrastrukturen ställer höga krav på utvecklad och tillgängliggjord kunskap, som behövs för effektiv samverkan och för att göra väl avvägda prioriteringar.

Kontakt