Fordonsdalen och framtidens mobilitet – Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-871-2

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Scania-buss

Fordonsindustrin är central för svensk industri och de industrinära tjänsteföretagen. Det är Sveriges största exportbransch och Sverige en ledande leverantör internationellt. Stockholms län utgör tillsammans med länen i Östra Mellansverige ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av tunga fordon. Här samlas nära en tredjedel av Sveriges alla anställda inom fordonsindustrin. Vi kallar denna del av landet för Fordonsdalen, landet runt Mälardalen är centrumets gravitationscentra.

Förhoppningen är att denna rapport ska utgöra ett underlag för en vidareutveckling av nya former av samverkan och investeringar som bidrar till omställningen till ett fossilfritt transportsystem och att Sverige och Mälardalsregionen kan befästa sin ställning som en global ledare i att utveckla hållbara transportlösningar.

Kontakt