Född 1985 – en generations inträde på arbetsmarknaden

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2019:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-890-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Kvinna med barnvagn. Förstasida till rapporten "Född 1985 – en generation inträde på arbetsmarknaden".

Studien är ett kunskapsunderlag som syftar till att belysa hur ojämlikhet och ojämställdhet uppkommer på arbetsmarknaden genom att studera utbildning och arbetsmarknadsetablering över tid. Studien antar ett intersektionellt perspektiv och följer en generation, födda 1985, bosatta i Stockholms län år 2000 och undersöker hur denna grupp har trätt in på arbetsmarknaden under början av sitt yrkesliv, fram tills de är 31 år 2016.

Genom att följa en kohort och analysera hur skillnader utvecklas över tid bidrar studien med ny kunskap om olika faktorers betydelse för utbildning och etablering på länets arbetsmarknad över en lång tidsperiod.

Faktorer som analyseras är till exempel skillnader utifrån individernas kön, utbildning, socioekonomisk bakgrund, funktionalitet och invandringsbakgrund.

Kontakt