Fåglar på fågelskär i de stora sjöarna – utvärdering av det gemensamma delprogrammet Insjöfåglar

Om publikationen

Löpnummer: 2019:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-942-9

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en utvärdering av den uppföljning av fåglar på fågelskär som gemensamt sker i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren inom den svenska miljöövervakningen. Utvärderingen har gjorts av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Huvudfokus i rapporten ligger på populationstrender för utvalda sjöfågelarter för respektive sjö, samt för alla sjöar gemensamt.

Kontakt